ผู้ว่าการ กปน. พบ ผู้ว่าฯ นครปฐม ติดตามสถานการณ์น้ำ และหารือการดำเนินงานร่วมกัน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้ง​​สถานีสูบน้ำดิบบางเลนและคลองส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก​​ พร้อมหารือการดำเนินโครงการพัฒนา​ระบบ​ประปาโรงเรียน ซึ่ง​เป็น​หนึ่ง​ใน​โครงการ​ CSR ของ กปน. รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้​ประชาชน​ได้รับ​ประโยชน์​สูงสุด​