“กรมเจ้าท่า” เตรียมความพร้อมรับเทศกาลลอยกระทงปี 2562 คุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยว – ประชาชนทั่วประเทศ

“กรมเจ้าท่า” ระดมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเตรียมความพร้อมรับเทศกาลลอยกระทงปี2562 ออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชน ทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกช่วงลอยกระทง จัดทีมเจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์ คุมเข้มจราจรทางน้ำ พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสภาพเรือโดยสารและเรือภัตตาคาร สร้างความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วประเทศ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดวางแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่จะออกมาร่วมเทศกาลในบริเวณท่าเรือต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ซึ่งประชาชนได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น และยังได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์เพื่อตรวจตรา ควบคุมการจราจรทางน้ำ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกท่าเทียบเรือในจุดต่างๆทั่วประเทศ พร้อมยังได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการตรวจสภาพเรือโดยสารและเรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการกับประชาชน

อย่างไรก็ตามก่อนถึงกิจกรรมวันลอยกระทง กรมฯ เตรียมออกหนังสือประกาศ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อความปลอดภัยและกำหนดพื้นที่ควบคุมในเทศกาลเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ 1. ประกาศการควบคุมการเดินเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานพระราม 7 จนถึง พระราม 9 ในเวลา 16.00 – 24.00 น. พร้อมกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าของเรือสัญจร ไม่ว่าจะเป็นเรือลำเลียง เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้าอันตราย รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน ห้ามเข้าเขตพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ 2.ประกาศ เตรียมออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง และ3.ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าร่วมเทศกาลให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง