เขตบางซื่อร่วมกับหน่วยทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีซอย 25

วันที่ 18 ก.พ.61 นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายนายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางเสาวนิจ สมสมัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยทหาร ปตอ.2 พัน 1 รอ. พัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีซอย 25 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร