ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…วัดรัตนเนตตาราม อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี

พี่หนุ่ม-สุทน ขอนำท่านไปรู้จักวัดรัตนเนตตารามวัดนี้อยู่ในโครงการไหว้พระ108 ของ ททท.สำนักงานนครนายก วัดรัตนเนตตารามตั้งอยู่ในเขตอ.นาดีจ.ปราจีนบุรี พี่หนุ่ม-สุทนได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอธิการสิริลักษณ์. ธีรวังโส เจ้าอาวาสวัดรัตนเนตตารามท่านกล่าวว่าได้เดินทางไปจังหวัดระยองแล้วขอซื้อเปลือกหอยแครงที่ทิ้งแล้วคิดว่าไม่มีประโยชน์ เมื่อทางวัดรัตนเนตตารามนำมาที่วัดนี้แล้วพระอธิการสิริลักษณ์ท่านใช้ความคิดด้วยตนเองว่าจะต้องใช้เปลือกหอยสร้างเป็นสถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดนี้แล้วก็ออกแบบให้พระภิกษุและสามเณรช่วยกันใช้เปลือกหอยมาบรรจงสร้างเป็นดอกไม้แบบซ้อนๆกันเรียกว่ามีผีมือมากในด้านความคิดตัวเองมาเป็นศิลปะเช่นหอพระแก้วสามฤดูประดับด้วยเปลือกหอยแครงดูเด่นชัดน่าเข้าไปเยี่ยมชมมาก

นอกจากนี้ยังมีพญานาคราชประดับด้วยเปลือกหอยลำตัวยาวล้อมรอบหอพระแก้วสามฤดูและที่น่าทึ่งคือเกล็ดพญานาคใช้เปลือกหอยทำเป็นเกล็ดพญานาคได้อย่างสุดยอดมากหาชมได้ยากส่วนภายในบริเวณวัดรัตนเนตตาราม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆทางขึ้นหอพระแก้วสามฤดูถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปเที่ยวชมศิลปะเปลือกหอยที่ทางวัดรัตนเนตตารามได้สร้างขึ้นมาให้ชมจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านและทำให้วัดนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากทุกวันด้วยความคิดสร้างสรรค์ของท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะเปลือกหอยและได้สร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่สุดยอดมากโดยเฉพาะหอพระแก้วสามฤดู ดังนั้นนักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยววัดรัตนเนตตาราม อ.นาดี จ.ปราจีน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ททท.นครนายก โทรศัพท์ 03731-2282 หรือ 03731-2284 ได้ทุกวันเวลาราชการ