ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…วัดจุฬาภรณ์วนาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับและเช่นเดิมพี่หนุ่ม-สุทนยังอยู่จ.นครนายกในโครงการไหว้พระ108วัดของ ททท.สำนักงานนครนายกโดยมีคุณประวัติ มุ่งเจริญรัตน์รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายกได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินทางไปวัดจุฬาภรณ์วนาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก

การจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมาเนื่องด้วยทางมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูถัมภ์โดยพระธรรมวราจารย์(หลวงปู่แบน)วัดบวรนิเวศน์วิหารได้รับการถวายที่ดินจากนายมานะ ปิ่นมงคลจำนวน 47 ไร่เมื่อปี 2548 แต่โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูปถัมภ์เมื่อมีที่ดินแล้วทางคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันเพื่อดำเนินการจัดสร้างเป็นวัดขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 50 พรรษาโดยเริ่มดำเนินการในปี 2549 มีการปรับพื้นที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่ยังคงรักษาต้นไม้เอาไว้และมีการปลูกต้นไผ่ให้แนวทางเดินเพื่อความร่มเย็นและต่อมาในปี2550สมเด็จพระญาณวโรดมได้ออกหนังสือขอพระราชทานนามวัดนี้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและได้รับพระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดจุฬาภรณ์วนารามเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550และได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์เป็นตราประจำวัดนี้ด้วย

วัดจุฬาภรณ์วนารามทางมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูถัมภ์ได้จัดสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 50พรรษาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550และปัจจุบันวัดจุฬาภรณ์วนารามเป็นวัดป่าสงบเงียบมีกุฏิพระสงฆ์เล็กๆมีศาลาเพื่อให้ญาติโยมมาทำบุญที่วัดนี้ส่วนพระอุโบสถดำเนินการสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามวัดนี้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปเที่ยวชมอุโมงค์ต้นไม้เป็นต้นไผ่ที่ทางวัดได้ปลูกไว้ประมาณ10ปีเมื่อยอดต้นไผ่โน้นเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ที่มีความสวยงามระยะทางประมาณ 500 เมตร นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปเที่ยวชมอุโมงค์ต้นไม้ไผ่ที่วัดจุฬาภรณ์วนาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก โทรศัพท์ 03731-2282 หรือ 03731-2284 ได้ทุกวันเวลาราชการ