ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…วัดธรรมยาน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

สวัสดีครับวันนี้พี่หนุ่ม-สุทนเดินทางมาวัดธรรมยาน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์เป็นวัดใหญ่ตั้งดูเด่นสง่างามโดยเฉพาะพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบล้านนาส่วนในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมและหลวงพ่อยิ้มเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดธรรมยานด้านหน้าพระอุโบสถมีรูปปั้นพญานาคคู่ชาวบ้านบอกว่าเป็นพญานาคทรงพลังพ่นน้ำเป็นละอองฝอยๆดูเด่นและสง่างามมาก ปัจจุบันวัดธรรมยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจ.เพชรบูรณ์ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามของพระอุโบสถทั้งด้านหน้าและในพระอุโบสถตกแต่งคล้ายๆวิหารแก้วสวยงามมาก สำหรับด้านหน้านักท่องเที่ยวถ่ายภาพแล้วขอพรพญานาคคู่พ่นละอองน้ำบอกว่าเป็นพญานาคพ่นทรัพย์ให้ผู้ที่เดินทางมาขอพร ส่วนการเดินทางไปวัดธรรมยานจากกรุงเทพไปจ.เพชรบูรณ์ผ่านแยกนาเฉลียงไปมีป้ายบอกผ่านชุมชนบ้านห้วยน้ำบ่อไปก็ถึงวัดธรรมยาน