รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 11 – 17 ชิดเกาะกลาง และบริเวณซอยรามคำแหง 17 – 19 ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 11 – 17 ชิดเกาะกลาง และบริเวณซอยรามคำแหง 17 – 19 ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง เพื่องานขุดดินและโครงสร้างหลักสถานี สถานีรามคำแหง 12 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดจราจรพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  1. ช่วงเวลา 05:30 – 12:00 น. ของทุกวัน ฝั่งขาเข้าสัญจร 3 ช่องทาง  ฝั่งขาออกสัญจร 1 ช่องทาง
  1. ช่วงเวลา 12:00 – 05:30 น. ของทุกวัน ฝั่งขาเข้าสัญจร 2 ช่องทาง ขาออกสัญจร 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  และอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข  0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

……………………………………