ธ.ก.ส. รับรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 กับ กอช.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 กับ กอช. จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยมี นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมรับรางวัล ประเภทธนาคารที่รับสมัครสมาชิกใหม่สูงสุด ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิก กอช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ในยามชราหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยเปิดให้บริการรับสมัครสมาชิกที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ