กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ว … อ่านเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563