การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความดี

Featured Video Play Icon

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ตึกบัญชาการรถไฟฯ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความดี กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดจนเป็นการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของการรถไฟฯ ให้ผู้โดยสาร ประชาชน ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

……………………………………………………………….