กิจกรรมแนะนำ Thailand Learning ที่โรงเรียนวัดไทร (ถาว