กฟผ. โดย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย สนับสนุนโครงการ CSR_2