ลำดับที่ 41 กคช.ร่วมให้ความสุขเยาวชนในงานเด็กแห่งชาติ 2562 (6)