ลำดับที่ 18 กคช. เปิดเผยดัชนีเศรษฐกิจชุมชนไตรมาสที่ 4 (3)