03_คู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีวศึกษา_งานระบบท่อและสุขภัณฑ์