ลำดับที่ 103 กคช.แจงดัชนีเศรษฐกิจชุมชนเดือนมิถุนายน 2561 (3)