ลำดับที่ 87 กคช.สัมมนาสถานการณ์ปัญหาและทางออกการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (2)