4_การปรับออฟฟิศให้ปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Hybrid workplace